Copyright 2018 Erik Dohmen
Welkom bij Erik Dohmen online

Erik Dohmen online geeft inzicht in de onderdelen die mij (de laatste tijd) bezig houden. Op het moment zijn dat voornamelijk de (groei van de) Facility Management en de invloed van internet op het (facilitaire) mkb

> Facility Management
Het Facility Management groeit! Waar voorheen facilitaire zaken nog de sluitpost waren op de begroting, wint de gedachte dat de facilitaire tak van grote invloed kan zijn op het goed functioneren van een organisatie steeds meer terrein.
Een ontwikkeling die ik van harte toejuich. In het licht daarvan vindt je hier regelmatig artikelen over specifieke onderdelen van de Facility Management. Hiermee probeer ik een ieder die daar interesse in heeft meer inzicht te geven in de mogelijkheden van de Facility Management.

> Informatisering en Internet binnen het mkb
Vele mkb'ers zien de ontwikkeling van het internet en daar waar ze er niet zelf direct mee te maken krijgen worden ze er wel op gewezen door de vele internetbedrijven die aangeven dat je tegenwoordig niet meer zonder kan.
Natuurlijk het internet is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse werkzaamheden, maar zo zwart/ wit als het soms aangeboden wordt is het helaas niet. Internet kan zeker van belang zijn voor een gezonde groei binnen het mkb, maar wat vaak vergeten wordt, is dat een goed doordacht informatiseringsplan de basis moet vormen.
Waar veel mkb'ers vervolgens tegenaan lopen is dat advisering op dit gebied een kostbare aangelegenheid wordt zonder dat er duidelijke baten tegenover staan. Jammer als het daardoor blijft liggen, want veelal heeft het mkb zelf voldoende in huis om de eerste stappen zelf te zetten. In het kader daarvan heb ik een stappenplan geschreven voor het mkb om te komen tot een informatiseringsplan.


Erik Dohmen

menu

> Opening
> Facility Management
> Internet en het mkb
> 2B in Business
> Beknopt cv
> Contact
Interessante Links

> Dagjeuit.com
> iFly
> Google Linux
> FM Nederland